Forum for succesfuld ledelse

Klippekort

Ledelse i tal

Ennovas globale benchmarkundersøgelse, Global Employee and Leadership Index (tidligere EEI) viser i sin 2015 undersøgelse, at fire ud af ti danske medarbejdere dumper deres leder. Og det har negative følger, for lederne er vigtige. De skal følge op på mål og aftaler, og de skal sikre præstationer, høj arbejdsglæde og trivsel. Men alt for mange danske ledere bruger for lidt tid på ledelse, og de mangler at forventningsafstemme med egen leder. Det går ud over ledelseskvaliteten. Undersøgelsen viser at 55% af lederne bruger under 25% af deres tid på ledelse! Ledernes Hovedorganisation udførte i september 2016 en analyse, der viste at 57% af lederne er jobsøgende eller ønsker at skifte job.

Er du en del af statistikken, som i en travl hverdag ikke anvender tilstrækkeligt med tid på ledelse af dig selv og dit team? Er forudsætningerne for din ledelse ikke tilstede ift. dine rammer og ledelseuddannelse? Vi tager et indledende møde og taler om dine/jeres ønsker og behov, hvorefter vi konkretisere omfanget, roller og pris. Når vi er enige indleder vi med en analyse af eksisterende ledelsesforum med en række af sparringsamtaler som munder ud i en handlingsplan for optimering af ledelsesforummet.

Med et forløb med fokus på skabelse af Ledelsesforum opnår du:

  • Klare roller mellem ejer(e), bestyrelse, direktion og ledelse
  • Rammer for ledelsesrummet, således lederne har definerede mål for resultater, ressourcer samt egen struktur og prioriteringer
  • Fortrolige samtaler om udforinger og ønsker
  • Kulturoptimering
  • Visuelle værktøjer til opretholdelse af ledelsesforum
  • Sparring om svære til- og fravalg

Statistikken viser at du ikke er alene og erfaringen er, at fornadringen overhovedet ikke er let. Forankringen skaber forandringen, hvorfor nye vaner og ny kultur tager tid at indarbejde. Du og organisationen må derfor være forberedt på en spændende periode, hvor der investeres i at skabe ledelsesforum med klare roller, ansvar og prioriteringer, men også en frigørelse af ressourcer og mere medansvar for egne områder. Du og medarbejderne vil opleve en mere støttende og mindre stressende arbejdskultur, som præstere endnu bedre.