TACTICA

– konsulentvirksomhed med rådgivning af virksomheder, og med udgangspunkt i den taktiske facilitering.

TACTIC

NOUN

An action or strategy carefully planned to achieve a specific end.

(En nøje planlagt handling eller strategi for opnåelse af et specifikt mål)

A tactic is a conceptual action aiming at the achievement of a goal. This action can be implemented as one or more specific tasks.

(En taktik er en konceptuel handling, der søger at indfri et mål. Denne handling kan implementeres som en eller flere specifikke opgaver)

Tactica ApS blev stiftet maj 2018 af Jan Röhn Pipper.

Efter en lederuddannelse fra Salling Group, 12 år med leder- og direktørstillinger i DLG koncernen og 3½ år som adm. direktør i St. Hippolyt, opstod i begyndelsen af 2018 nye muligheder. Efter sparring med mangeårig medarbejder, kollega og konsulent Jens Duus Kaltschmidt og nærmeste netværk, blev Tactica skabt, med taktisk rådgivning til virksomheder.

Med baggrund i erhvervskarriere med ansvarsområder indenfor funktionsledelse, økonomi, turnaround, nye markeder, internationale indkøbsgrupper, strategiske samarbejder, virksomhedsopkøb, projektledelse, direktion, advisory board og bestyrelse, arbejder vi i Tactica med værdikæden og skaber et overblik indenfor:

  • Kunder, markeder og salgskanaler
  • Organisation og kompetencer
  • Leverandører og indkøb
  • Økonomi og finansiering
  • Logistik og IT
  • Kultur og DNA

Vi er ærlige omkring vores kompetencer, hvorfor vi anvender virksomhedernes interne ressourcer. Hvis nødvendigt for løsning af opgaven, involverer vi ligeledes eksterne specialister fra eget eller virksomhedens netværk.

I Tactica arbejder vi med udgangspunkt i virksomheden, og på taktisk niveau faciliterer vi implementering af opgaven på operationelt niveau. Vi er den ekstra ressource, der styrer processen, tilrettelægger vejen mod målet og er opmærksomme på omverdenens forandringer.

Værdiskabelsen sker med baggrund i gennemsigtighed, klare mål, rammer og roller. Altid med en “Keep it simple” tilgang, hvor vi ikke opfinder den dybe tallerken, og hvor opgaven i princippet skal kunne klares med pen og papir.

Det kendetegner os, at vi tager ansvar for opgaven, giver os 100%, stiller de relevante spørgsmål og tager hurtige og kompetente beslutninger. I den forbindelse stoler vi på vores viden, erfaring, markedsforståelse, intuition og de rammer vi arbejder indenfor.

Hver dag lidt bedre – Fokusér på det rigtige!

Erfaren leder

Det handler ikke om at turde, men om at have lyst!

Indehaver Jan Röhn Pipper

Jeg har en teoretisk baggrund i en HD i Strategisk Marketing & Kommunikation og erhverserfaring fra stillingerne Adm. direktør St. Hippolyt Nordic, International Salgschef St. Hipployt GmbH, Underdirektør DLG AmbA og Afd.chef Salling Group.

Jeg har arbejdet med etablering af nye markeder i Tyskland og Finland, opkøb af mindre IT-virksomheder, etablering af Danmarks største hestebrand, indgået store strategiske samarbejder, været økonomiansvarlig for over 2,5 mia. DKK og siddet i advisory boards, bestyrelser og i internationale indkøbsforeninger.