ejerskifte

Går du med tanker om ejer- eller generationsskifte

Ejerskifte i tal

Der er over 10.200 ejerledere over 65 år og 13.100 hvor ejerlederen er mellem 55 og 65 år. Det forventes derfor af Industriens Fond, at der således vil være 23.000 virksomheden i Danmark, som vil foretage ejer- eller generationsskifte inden 2025. Det svarer til hver tredje virksomhed!

Går du med overvejelser om at overdrage stafetten, og mangler nogen du i fortrolighed kan drøfte dine tanker med? Gør tanken dig nervøs på egne og virksomhedens vegne, så er det værd at komme igang med processen inden virksomhedsmæglere, advokat, revisor, banken og muligvis familie og ledelse begynder at vise interesse.

Vi tager et indledende møde og taler om dine ønsker og behov, hvorefter vi konkretisere omfanget, roller og pris. Når vi er enige indleder vi en række af sparringsamtaler som munder ud i en handlingsplan for dine fremtidsønsker.

Med et ejerskifteforløb opnår du:

  • Fortrolige samtaler om interessenter og følelser
  • Viden om dine fremtidige personlige ønsker
  • Indblik i mulige samarbejdspartnere
  • Plan for forløbet frem mod selve ejerskiftet

Statistikken viser at du ikke er alene og erfaringen er, at et ejerskifte ikke er let. Skal det være en kort eller lang overgang, hvordan skal virksomheden udvikle sig i fremtiden og hvad skal jeg begive mig til nu, hvor jeg får masser af tid? Spørgsmålene og mulighederne er mange, så hvilke svar finder vi frem til, således din og virksomhedens fremtid bliver rigtig for dig.