Virksomhedsledelse

Vi stiller vores ressourcer, erfaring og netværk til rådighed, når du og din virksomhed ønsker vækst, gennemgang af forretningen, turn around eller sparring til forretningen eller ledelse. Vi indgår aktivt i dine planer og er den ekstra nødvendige ressource for, at løfte virksomheden trygt, kontrolleret og kompetent til næste niveau. Således kan medarbejdere og ledelse fortsat passe virksomhedens drift, og udviklingen bliver en positiv oplevelse.

Jan er en dygtig strateg, samtidig med han er en dygtig leder -som  både forstår at lytte og samtidig sørge for, at alle føler sig hørt i processen, hvilket gør Jan til en stor fornøjelse at arbejde for.

Som leder er Jan yderst troværdig, og tillidsvækkende – og forstår at bevare det strategiske overblik også i yderst pressede situationer. Desuden er han dygtig til at skabe klarhed, således alle føler sig 110% sikre på retning og mål, ligesom hans opbakning uanset situationen altid er til at regne med”.

Linn Radsted

Indehaver DogCoach

Proces for forretningsudvikling

Struktur, proces, mål og forberedelse er enhver leders vigtigste parametre for at operationalisere virksomhedens strategi, hvorfor vi i Tactica arbejder med den til højre viste proces.

Fra første kontakt til opgaven er defineret, sker ofte en drejning af den taktiske opgave, således specificeres endelig aftale yderligere og bliver konkret med henblik på mål, ledelsesforum, roller og opgaver.

Vi arbejder med udgangspunkt i virksomheden og det taktisk niveau, og faciliterer implementering af opgaven. Vi er den ekstra ressource, der styrer processen, tilrettelægger vejen mod målet og er opmærksomme på omverdenens forandringer. Vi anvender en række modeller og metoder vi har erfaring med, og som visualiserer rejsen du tager på.

Proces for virksomhedsledelse
 • Kontakt os

  Ring eller skriv til os og beskriv din case

 • Introduktionsmøde

  Vi mødes ellers taler sammen, hvilket er ganske uforpligtende

 • Definition af opgaven

  Vi beskriver opgaven og definerer rollerne

 • Aftalen

  Vi indgår aftalen inkl. tilbud og betaling

 • Analysen

  Vi analyserer data, interviewer og besøger interessenter

 • Handlingsplan

  Vi udarbejder handlings-/projektplan for implementeringen

 • Implementering

  Vi implementere i samarbejde med dig

 • Evaluering

  Vi evaluere delvejs og efter, således vi kan støtte og korrigere

Produktportefølje

Tactica tilbyder en række løsninger med henblik på, at løse de ledelsesopgaver du og din virksomhed står foran. Alle løsninger har til formål, at optimere det nuværende ledelsesforum, således virksomhedens potentiale udnyttes indenfor de eksisterende ressourcer samt ønsker til fremtidens kompetencer.

Bestil katalog

Ejerledelse

Ejerskifte

Går du i tanker om at overdrage ansvaret for virksomheden, men ønsker en afdækning af fremtidens muligheder og værdier, inden du træffer dit endelige valg. Så er et forløb om ejerskifte aktuelt for dig.

Vi formår at se den hele forretning og værdierne i virksomheden for nuværende indehaver og fremtidens indehaver. Vi er åbne, ærlige og stiller spørgsmål til dine tanker, overvejelser og drømme. Sammen med dig lægger vi en plan for forløbet omkring generationsskiftet og vi finder relevante eksperter at inddrage i processen.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Ønsker du tilknytning af kompetent bindeled mellem ejer og ledelse, hvor parterne opnår sparring, motivation og assistance til virksomhedens essentielle opgaver, i et mellem ejer, bestyrelse og ledelse klart defineret miljø. Så er tilknytning af os i din bestyrelse, noget for dig.

Vi har erfaring fra bestyrelser og direktørstillinger samt deltagelse på bestyrelsesuddannelsen Board Governance. Vi formår at se den hele forretning samt gå i detaljer på basisniveau med fokus på forretningsoptimering og forretningsudvikling. Vi udfordre strategien, hjælper med forankringen og er sparringspartner for ledelsen i en klar defineret rolle- og ansvarsfordeling.

Advisory Board member

Advisery Board

Ønsker du et trygt og fortroligt forum, hvor du kan sparre, opnå motivation og gejst i et kompetent miljø. Ønsker du fortsat styring og ansvar, så er vores deltagelse i dit Advisory Board noget for dig.

Vi har erfaring fra og deltager i Advisory Boards samt baggrund i direktørstillinger samt deltagelse på bestyrelsesuddannelsen Board Governance. Vi formår at se den hele forretning samt gå i detaljer på basisniveau, forretningsoptimering og forretningsudvikling. Vi udfordrer strategien, hjælper med forankringen og er sparringspartner for ledelsen i en klar defineret rolle- og ansvarsfordeling.

Forum for succesfuld ledelse

Forum for succesfuld ledelse

Det er fundamentalt at Ejere, Bestyrelse/Advisory Board, Direktion og Ledelse er bekendt med deres ansvar, interne fordeling, roller og samarbejdsmiljø. Dermed er rammerne sat for en fokuseret indsats. Vi har i erfaring fra store organisationer, ejerledede- og delejede virksomheder, og ved derfor hvor afgørende det er, at alle kender deres ansvar og roller.

Baseret på virksomhedsstrukturen, branche, organisering, kompetencer, ressourcer og kultur er der en række juridiske krav samt hensyn til interesser og kompetencer i virksomheden. En klarlæggelse af disse kan på alle måder være fordelagtigt for virksomhedens evne til at gennemføre sin strategi, Risk management samt udnytte potentialet i et motiverende arbejdsmiljø.

Hvilken vej vælger du for din virksomhedsstrategi

Strategi udarbejdelse

Du har sikkert din vision, mission og mål på plads, men er din strategi for fremtiden udarbejdet, konkret, målbar og forankret i dine prioriteringer samt influerende på kulturen i virksomheden? Eller ligger den fortsat i mappen eller hænger på tavlen uden at blive anvendt i dagligdagen?

Tactica interesserer sig for strategiprocessen, og de ønsker og værdier der ligger bag. Forankringen og tilvejebringelsen af målene i strategien er dog vores fokusområde, da det er i organisationens faktuelle prioriteringer, vaner og kulturen, at værdien skabes for kunder og virksomheden.

Hvilke positioner har du behov for at udfylde

Interim ledelse

Står du i en situation der kræver handlingsledelse lige nu, så er en interim ansættelse på deltid eller fuldtid muligt, for en nærmere afstemt periode.

Vi har gennemført turnarounds, igangsat nye markeder, skabt ledelseskulturer og været projektledere. Vi ved derfor hvilke brikker, der må flyttes i den konkrete opgave. Således kommer du og virksomheden kompetent igennem den foranliggende periode. Vi hjælper med at flytte brikkerne så virksomheden kommer i mål.

Udvikling og optimering

Rådgivning og konsultation

Har du behov for forretningsudvikling af din virksomhed eller optimering af organisationen, et af dine teams, dine økonomiske tal eller dit ledelsesforum, så hjælper vi på timebasis med en her & nu sparring eller konkret løsning af din opgave.

Vi har erfaring med udvikling af nye geografiske- og produktmarkeder samt forretningsmæssigt arbejdet med mange forskellige brancher indenfor både B2B og B2C. Optimering af virksomheders drift med fokus på enkelt områder eller decideret turnaround, kan vi ligeledes være behjælpelige med.

Klippekort

Mentoring-klippekort

Det kan være godt med en tredjeparts sparring til dit lederskab, og med et mentoring-klippekort kan du i en periode på op til 9 måneder, få sparring omkring dit lederskab, din fokusering, udfordringer og muligheder samt hvordan du får et bedre arbejdsliv.